مرجع مقالات رسمی طراحی سایت مرجع مقالات رسمی طراحی سایت .

مرجع مقالات رسمی طراحی سایت

اعتبارسنجی فرم‌ها در Vue .Js

VeeValidate، یک کتابخانه خوب برای اعتبارسنجی فرم‌ها در Vue .Js می‌باشد و استفاده از آن، اعتبارسنجی فرم‌ها در Vue .Js را خیلی بی آلایش خواهد کرد .

طراحی سایت در مشهد
این کتابخانه تعدادی قانون داراست که به سادگی در فرم‌ها قابل پیاده سازی است . شما می توانید قانون ها سفارشی گردیده را نیز ایجاد نمایید . همچنین، می‌توان از این کتابخانه به فیس محلی نیز به کارگیری کرد و در هم اکنون حاضر 44 لهجه را پشتیبانی می نماید . این کتابخانه متن باز می باشد و کد مرجع آن در گیت هاب مو جود است، در سود میتوانید از آن در پروژه‌های تجاری نیز به کارگیری نمائید .

نصب
کتابخانه VeeValidate برای
نصب کتابخانه VeeValidate، می توانید از فرمان npm تحت به کارگیری کنید:
npm
install vee-validate --save همچنین،
می توانید آن را با به کارگیری از کتابخانه‌های CDN به پروژه خود وارد کنید:

 


به کار گیری از کتابخانه VeeValidate برای توصیف قوانین اعتبارسنجی برای هر یک از فیلدهای ورودی فرم، ابتدا باید یک ویژگی “name” برای آن توصیف نمایید . کتابخانه VeeValidate، از این ویژگی برای ایجاد پیام غلط استعمال می کند . سپس، می‌توان از دستور “v-validate” برای معین کردن ضابطه اعتبارسنجی موردنظر استعمال کرد . برای مثال، در تکه کد زیر، “required|email” هر دو قانون اعتبارسنجی می‌باشند .


برای تولید پیام خطا نیز ، باید تابع error .first
را با اسم ویژگی موردنظر (در اینجا “email”) فراخوانی کنید:
{{ errors .first('email')
}}
ضوابط اعتبارسنجی‌ که در حال حاضر در این کتابخانه وجود دارند، عبارت میباشد از:
after
alpha
alpha_dash
alpha_num
alpha_spaces
before
between
confirmed
credit_card
date_between
date_format
decimal
digits
dimensions
email
ext
image
included
integer
ip
is
is_not
length
max
max_value
mimes
min
min_value
excluded
numeric
regex
required
size
url


برچسب: طراحی سایت در مشهد،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۶ تیر ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۰۳:۴۱ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)