مرجع مقالات رسمی طراحی سایت مرجع مقالات رسمی طراحی سایت .

مرجع مقالات رسمی طراحی سایت

یکی مقولات مهم در هر گویش برنامه نویسی مشاجره شرط و تصمیم میباشد


همان طور که میبینید دو توشه متغیرهای c,d,e مقدار دهی گردیده اند اما در‌صورتی‌که تابع را فراخوانی نکنیم، مقدار های برگشتی ما به عبارتی مقادیر ۱۰۰,۱۰۱,۱۰۲ خواهند بود.

یکی مقولات مهم در هر گویش برنامه نویسی مشاجره شرط و تصمیم میباشد! یعنی شما هر نرم افزار و طرحی را که در حیث بگیرید میتوانید این مقوله را در آن بیابید که یک کدام از مباحث مهم میباشد و بایستی به آن توجهی ویژه فرمایید. شرط گذاشتن در یک برنامه آن را منعطف خیس می‌نماید! این چنین که در موقعیت متفاوت و خروجی های متفاوت به استفاده کننده پاسخ میدهد!

طراحی سایت در مشهد

یک نمونه معمولی : زمانی شما می‌خواهید طرحی بسازید که یکی را اخذ نماید و به شما بگوید که‌این رقم زوج میباشد یا این که شخص، می بایست از شرط به کار گیری فرمائید.

به گویش عامیانه می اقتدار اظهار کرد که در صورتی‌که مانده تقسیم آن عدد بر ۲ برابر با صفر بود پس آن رقم زوج میباشد و در غیر اینصورت شخص! درحال حاضر می‌توانید شرط دیگری را هم بگذارید که اذن داخل شدن صفر را ندهید به این دلیل‌که اصولا صفر خیر زوج میباشد و خیر شخص.

به‌دنبال این نوشته ی علمی قصد داریم با دو مورد عملگرهایشرطیو عملگرهایمنطقیآشنا شویم…

عملگرهایشرطی
در صورتیکه یادتان باشد عملگرها در واقع منجر می گردند که عملیاتی روی عملوندها فیس گیرد. برای مثال عملگر عده! ولی این میان یک‌سری عملگر باحال هم داریم که یک شرط را برای ما بازنگری می کنند. برای مثال می‌خواهیم بفهمیم که ۱ و ۲ با هم برابر می‌باشند یا این که خیر! اینجا میتوانیم از عملگرهای شرطی استعمال کنیم. پاسخ شرط هایی که بازنگری میکنیم از دو موقعیت بیرون نیستن یا این که مثبت می‌باشند (True) و یا این که منفی (False)… به عنوان مثال یک سوال خیلی بی آلایش این میباشد که آیا عدد ۱ با ۱ برابر میباشد یا این که خیر؟! پاسخ شما یا این که مثبت خواهد بود یا این که منفی.

عملگرهای شرطی عبارت میباشد از:

== … شرط برابر بودن

< > … شرط وسیع و کوچک بودن

<= >= … شرط پهناور، کوچک و متساوی بودن

خب بیایید با چندین نمونه بی آلایش همدم شویم. می‌خواهیم بدانیم که آیا عدد ۱ با ۲ برابر میباشد یا این که خیر. برای این فعالیت کافیست امر ذیل را در دور و بر پایتون وارد فرمائید:


1
1==2
در پاسخ این شرط به شما عبارت False چاپ خواهد شد که به معنا غلط بودن پاسخ شرط میباشد.

مثالی دیگر : آیا ۱ کوچکتر یا این که هم اندازه با ۲ میباشد؟ برای اینکار امر ذیل را در اطراف پایتون وارد نمایید :


1
1<=2
به همین آسانی شما می‌توانید چنین شروطی را بازنگری نمائید.

عملگرهایمنطقی
عملگرهای منطقی عبارت میباشند از and , or , not. هر مورد از این عملگرها وضعیت خاصی را برای شرط ما آماده می نماید! در بالا بیان کنم که کاربرد دو عملگر اولیه (and , or) هنگامی میباشد که بخواهیم دو شرط را باز‌نگری کنیم. یعنی برای یک شرط فعالیت نمی نماید.

در غایت هریک از این عملگرهای منطقی هم دو تا مقدار True , False را برای ما چاپ می‌کنند. and: این عملگر صرفا در هنگامی مقدار True را نشان میدهد که پاسخ هر دو شرط ما با هم True باشد بدین رخ که برای مثال ما دو تا شرط داریم که میگوید : ۱==۱ و ۲==۲ در اینصورت مقدار True را چاپ میکند.

می اقتدار بی آلایش خیس اظهار‌کرد که هنگامی شرط نخستین و شرط دوم با هم صحیح بودند، خروجی صحیح را نشون میدهد در غیر اینصورت مقدار False را چاپ می کند. به نمونه های تحت اعتنا نمائید:


برچسب: طراحی سایت در مشهد،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۳۵:۴۶ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)