مرجع مقالات رسمی طراحی سایت مرجع مقالات رسمی طراحی سایت .

مرجع مقالات رسمی طراحی سایت

VeeValidate، یک کتابخانه عالی برای اعتبارسنجی فرم‌ها

VeeValidate، یک کتابخانه عالی برای اعتبارسنجی فرم‌ها در Vue .Js می‌باشد و به کارگیری از آن، اعتبارسنجی فرم‌ها در Vue .Js را خیلی ساده خواهد کرد .
این کتابخانه یک سری ضابطه داراست که به آسانی در فرم‌ها قابل پیاده سازی می باشد . شما میتوانید قوانین سفارشی گردیده را هم تولید فرمایید . همچنین، می‌توان از این کتابخانه به چهره محلی نیز به کارگیری کرد و در درحال حاضر حاضر 44 زبان را پشتیبانی می کند . این کتابخانه نوشته گشوده میباشد و کد منبع آن در گیت هاب موجود است، در سود میتوانید از آن در پروژه‌های تجاری هم به کارگیری فرمائید .

طراحی سایت در مشهد

نصب
کتابخانه VeeValidate برای
نصب کتابخانه VeeValidate، می توانید از فرمان npm تحت استعمال کنید:
npm
install vee-validate --save همچنین،
می‌توانید آن را با به کار گیری از کتابخانه‌های CDN به پروژه خویش وارد کنید:

 


استعمال از کتابخانه VeeValidate برای تعریف مقررات اعتبارسنجی برای هر یک از فیلدهای محل ورود فرم، مقدمه می بایست یک خصوصیت “name” برای آن توصیف کنید . کتابخانه VeeValidate، از این خصوصیت برای ایجاد پیام اشتباه به کارگیری می کند . سپس، می‌توان از دستور “v-validate” برای معین کردن قانون اعتبارسنجی موردنظر استفاده کرد . برای مثال، در تکه کد زیر، “required|email” هر دو ضابطه اعتبارسنجی هستند .


برای ساخت پیام غلط نیز ، باید تابع error .first
را با نام خصوصیت موردنظر (در اینجا “email”) فراخوانی کنید:
{{ errors .first('email')
}}
ضوابط اعتبارسنجی‌ که در حال حاضر در این کتابخانه وجود دارند، عبارت هست از:
after
alpha
alpha_dash
alpha_num
alpha_spaces
before
between
confirmed
credit_card
date_between
date_format
decimal
digits
dimensions
email
ext
image
included
integer
ip
is
is_not
length
max
max_value
mimes
min
min_value
excluded
numeric
regex
required
size
url


برچسب: طراحی سایت در مشهد،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ تیر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۲۲:۰۹ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)