مرجع مقالات رسمی طراحی سایت مرجع مقالات رسمی طراحی سایت .

مرجع مقالات رسمی طراحی سایت

کلیه چیز درباره گونه داده ها در ++C

کلیه
چیز در رابطه جور داده ها در ++C برای تالیف هر برنامه‌ای به گونه های متغیرها نیاز داریم، متغیرها جایی برای ذخیره داده‌ها هستند . پیشین از این‌که بخواهیم از متغیرها به کارگیری کنیم، بایستی دسته آنها را مشخص و معلوم کنیم . دسته متغیر براساس نوع داده‌ای که استفاده می‌کنیم مشخص و معلوم میگردد . Int و float دو نوع داده در++C هستند . هر مورد از این دو گونه داده به گونه های مختلفی تقسیم می شوند که تفاوت آن‌ها با جور داده با اهمیت در این هست که یا محدوده بزرگ‌تر یا این که کوچک‌تری را مشتمل بر می شوند یا فارغ از نشانه میباشند . اما در واقع ذیل تیم نوع داده اصلی می‌باشند .

طراحی سایت در مشهد

Int یک عدد کامل سوای نقطه اعشار مانند 47 می‌باشد . برای مثال قابلیت و امکان این‌که 4 .5 تعداد نوزاد یا این که 32 .9 توشه تکرار در یک حلقه داشته باشیم، وجود ندارد . البته در مدل داده float به طور مثال می‌توانیم 25 .76 دلار داشته باشیم . به این ترتیب هنگام استفاده از برنامه باید معین کرد که چه نوع داده‌ای به کارگیری شود .

چرا
از دسته داده float به تنهایی به کارگیری نمی‌کنیم؟ در واقع به کارگیری ازنوع داده float به تنهایی در برنامه ناکارآمد است، زیرا که هم به فضای حافظه بیشتری نیاز دارد و هم این که کندتر از دسته داده int هست . همچنین مقایسه دو عدد float برای معین کردن این که با نیز برابر هستند یا این که نه، نسبت به مقایسه دو دسته داده int عمل سخت‌تری میباشد .

برای دست‌کاری اعداد بایستی آنها را درمتغیری در حافطه ذخیره کنیم . دلیل نام‌گذاری فضای حافظه به متغیر این هست که ارزش آن به راحتی میتواند تغییر و تحول نماید . کامپایلری که برنامه را به کد ماشین تبدیل می‌کند، باید معین نماید که چه دسته داده‌ای اعم از float یا int به کار گیری شده میباشد . به همین مراد باید گذشته از استعمال از یک متغیر آن را اعلان کنیم .

در
مثال پایین نحوه اعلان یک متغیر را مشاهده می‌کنید: int
Counter =0;
float BasicSalary; متغیر Counter با صفر مقداردهی گردیده می باشد . نمونه بالا شیوه خیر برای میزان دهی اول به متغیرها است . در صورتی‌که از مقداردهی نخستین برای متغیر به کار گیری نکنیم و آن را فارغ از مقداراولیه در کد برنامه استعمال کنیم، هنگام اجرا ممکن هست متغیر با یک میزان تصادفی مقداردهی شود که دراین چهره برنامه ما با مشکل مواجه میشود . بها هر متغیر در خاطر مقطع بارگزاری برنامه معین می شود .

عمده
بخوانید: همه
چیز درباره C#؛ آیا سی شارپ برای برنامه نویسی مناسب است؟

نوع داده int در ++C بیشترین یه خرده که جور داده int میتواند ذخیره نماید چقدر است؟ بستگی به مدل CPU دارااست . اما معمولا از ۳۲ بیت استفاده می‌نماید . از آنجایی که به اعداد مثبت و منفی نیاز داریم، محدوده 2,147,483,647+ تا 2,147,483,648 - برای گونه داده int به فعالیت می‌رود . این محدوده int امضا گردیده (signed int) است، البته دسته دیگر int با اسم (unsigned int) وجود داراست که مشتمل بر صفر و اعداد مثبت هست . محدوده این گونه 4,294,967,295 تا 0 می‌باشد . در این نوع داده دیگر نیازی به آرم مثبت و منفی نداریم چون که این جور داده صرفا صفر و اعداد مثبت را دربرگیرنده میشود .

گونه
داده Short Ints در ++C جور داده کوتاه‌تر از int است که از ۱۶ بیت (۲ بایت) استفاده مینماید .این گونه محدوده 32767+ تا 32768- را دربرگیرنده میشود . در‌صورتی‌که قرار است از تعداد زیادی مدل داده int با اعداد کوچک‌تراستفاده کنیم، می‌توانیم از short int به کار گیری کنیم . این فعالیت باعث می‌شود برنامه سریع‌تر اجرا شود و مقدار یاد مصرفی هم نصف میگردد . پردازنده‌های ۳۲ بیت، قیمت متغیرها را در بلوک‌های ۴ بایتی در یک بازه مشخص و معلوم به دست می آورند . بنابراین واکشی ۱۶ بیتی از طرز واکشی ۳۲ بیتی انجام می شود . یک نوع داده ۶۴ بیتی دیگر که در C وجود داراست و long long نامیده می‌شود . بعضا از کامپایلرهای ++C این مدل را مستقیما پشتیبانی نمیکنند و یک نام جایگزین برای آن به کارگیری میکنند . Borland و Microsoft هر دو از عنوان int64 به کارگیری می نمایند . محدوده (signed) این جور 9223372036854775807+ تا 9223372036854775807- است البته نوع (unsigned) ان شامل محدوده 18446744073709551615 تا 0 هست . همچنین یک دسته داده short int به رخ unsigned داریم که مشتمل بر محدوده 65535 تا 0 هست .


برچسب: طراحی سایت در مشهد،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۱۷:۵۵ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)